Udržitelné MS

Tak jako každý pořadatel světově významné sportovní akce jsme se i my zavázali uspořádat závody na špičkové úrovni, po nichž v historii zůstanou nesmazatelně zapsány skvělé sportovní výkony. Naší vizí však nejsou pouze náročné tratě v krásných terénech a nezapomenutelná atmosféra, ale také závody, které si budeme moci pamatovat jako ty, které po sobě zanechaly stopy spíše v našich srdcích než v okolní přírodě.

Příroda je neodmyslitelnou součástí orientačního běhu. Pro některé z nás je čas strávený v přírodě jen fajn benefit, pro jiné je to hlavní důvod, proč se orientačnímu běhu věnujeme. Ať už patříme tam nebo tam, všichni tu a tam prohlásíme, jak máme přírodu rádi, jak je krásná a jak moc nám na ní záleží. Přírodě se však v současnosti nedaří zrovna nejlépe. Změna klimatu, extrémní znečištění ovzduší, plýtvání neobnovitelnými zdroji, pustošení volné krajiny. Zní to abstraktně, ale důsledky jsou víc než konkrétní. Slýcháme to ze všech stran, a i když je těžké si to přiznat, každý z nás k tomu všemu přispívá měrou, která není vůbec malá.

Je však přirozené, že se nechceme vzdát toho, co nám dělá radost a pro co žijeme. Proto se náš pořadatelský tým rozhodl vydat jinou cestou než obvykle a uspořádat naše Mistrovství světa co možná nejšetrněji, s co nejmenším dopadem na přírodu a krajinu.

Zavázali jsme se nalézt ekologická východiska týkající se odpadového hospodářství, dopravy, stravování, administrativy a v několika dalších oblastech. Chceme také ukázat, že i velká sportovní akce se dá uspořádat udržitelně, bez ničivého vlivu na ekosystémy a životní prostředí, ale zároveň s minimem vynaložených financí. Vše zmíněné bychom chtěli realizovat s nadčasovým přesahem za hranici našeho Mistrovství světa jako inspiraci pro orientační běžce, sportovní kluby, národní svazy a všechny další, kterým není budoucnost naší přírody a životního prostředí lhostejná.

Máme před sebou kus práce a uděláme vše pro to, abychom úspěšně zrealizovali všechny naše plány a nápady. Pokud se nám to podaří, rádi bychom po skončení Mistrovství světa vytvořili manuál, který by mohl sloužit jako inspirace pro další organizátory se zájmem uspořádat jakoukoliv sportovní akci s ohledem na přírodu a životní prostředí. Držte nám palce a pojďte do toho s námi!

#sustainablewoc #udrzitelnems

Sledujte naše sítě a zapojte se s námi do konceptu udržitelného MS …

Facebook

Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozběhli jsme iniciativu Přines látku, zmenši skládku.

 

Na začátku roku 2021 jsme se zapojili do iniciativy #bezdopadu

29. 7. 2020

Co chceme dělat udržitelně

V dnešním článku vám přiblížíme, jaké změny směrem k udržitelnosti plánujeme v prvních několika oblastech.   Odpady Odpady jsou snad nejvíce viditelným environmentálním důsledkem každé akce. Dokonalé třídění však není to jediné, co můžeme v této oblasti udělat – s odpadem je nutné nakládat efektivně. Budeme klást důraz zejména na prevenci, kdy se nejprve pokusíme […]

Zobrazit celý článek

8. 7. 2020

Proč Udržitelné MS?

Proč jsme se rozhodli vydat lehce odlišnou cestou pořádání mistrovství světa, už víte. Proč jsme se ale naši snahu rozhodli nazvat jako Udržitelné MS? Myšlenka ekologického pořádání závodů nás provází od samého počátku organizačních příprav. Po několika měsících ladění dostala během letošního jara konkrétní obrysy a my jsme začali přemýšlet, […]

Zobrazit celý článek

10. 6. 2020

Udržitelné MS

Tak jako každý pořadatel světově významné sportovní akce jsme se i my zavázali uspořádat závody na špičkové úrovni, po nichž v historii zůstanou nesmazatelně zapsány skvělé sportovní výkony. Naší vizí však nejsou pouze náročné tratě v krásných terénech a nezapomenutelná atmosféra, ale také závody, které si budeme moci pamatovat jako […]

Zobrazit celý článek