Mapy a terén

Mapy:
Všechny mapy vyhotovené dle mapového klíče ISOM 2017-2, stav říjen 2020, vodovzdorně upravené. Autoři
Zdeněk Sokolář, Jan Drbal a Aleš Hejna (hlavní kartograf).

Terén:
Typický pro oblast Kokořínska. Hluboké rokle se strmými stěnami, místy lemované pískovcovými skalami,
někde i ve více patrech. Vesměs dobrá průběžnost i viditelnost. Středně hustá síť komunikací. Nadmořská
výška 270-474 metrů nad mořem. Závodní prostor je ohraničen těmito obcemi – Ždírec, Bořejov, Blatce,
Beškov, Křenov, Nedamov, Plešivec, Korce.