Rozpis

INOV-8 CUP – žebříček A
veřejný závod
31. října – 1. listopadu 2020
R O Z P I S

sobota 31. 10. 2020 INOV-8 CUP – žebříček A, veřejný závod – krátká trať
neděle 1. 11. 2020 INOV-8 CUP – žebříček A a veřejný závod DH21A – klasická trať
veřejný závod (ostatní kategorie) – prodloužená krátká trať o 20 %

Akce probíhá současně s Euromeetingem, závody reprezentačních týmů. Celou organizaci zajišťují organizátoři
Mistrovství světa v orientačním běhu 2021. Záštitu nad závody převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Pořádající orgán a subjekt:
Český svaz orientačního sportů, sekce orientačního běhu

Centrum:
Ždírec, louka v SZ cípu obce
GPS: 50.5256678N, 14.6064044E

Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum do 2,5 km
Centrum – start do 2 km
Centrum – cíl 0 km (veřejný závod do 1,5 km)
Ubytování – parkoviště do 15 km

Parkoviště:
Na bývalém letišti v obci Ždírec
50.5248400N, 14.6244600E
Zakázáno parkování mimo vyhrazená místa. Pohybujete se v CHKO Kokořínsko s plošným zákazem
parkování. Informace (mapky) budou v pokynech.

Prezentace:
sobota 8:00-9:00 v centru závodu
neděle 8:00-9:00 v centru závodu

Kategorie a vklad:

§ Rozdělení do podkategorií v DH21 bude provedeno podle Rankingu platného k 14. 3. 2020
§ Kategorie HDR bude mít volný startovní čas na krabičku.
§ Zapůjčení běžného čipu 40 Kč/ks, zapůjčení SIAC čipu 60 Kč/ks

Přihlášky:
Budou spuštěny 10. září ve 20:00. Přihlášky budou otevřeny do naplnění kapacity, nejpozději do neděle 18.
10. 2020 23:59 v systému ORIS.
V případě nenaplnění bude možné se přihlásit dodatečně do středy 22. 10. 2020 23:59 v systému ORIS za
vklad zvýšený o 50 %.
sobota https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4916 (ŽA),
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6065 (veřejný závod)
neděle https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4917 (ŽA)
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6066 (veřejný závod)

Omezení účasti:
kategorie ŽA (DH16A-DH20A) 300 osob*
veřejný závod (ostatní kategorie) 1300 osob
* Všichni závodníci, kteří jsou registrováni v Žebříčku A pro rok 2020, mají možnost se kdykoliv do řádného
termínu (18. října 2020) přihlásit a bude jim umožněn start. U dalších zájemců pro start v této kategorii
rozhoduje pořadí přihlášky.

Úhrada:
Vklady zasílejte na účet číslo 55552021/ 0600 (MONETA Money Bank, a. s.). Jako VS uveďte číslo klubu
podle adresáře ČSOS (VS je vygenerovaný za klubovou přihláškou v ORISu).

Ubytování:
Pořadatelé zajišťují ubytování v tělocvičně a prostorech školního zařízení (možné z pátku až do neděle) za
cenu 100 Kč/os./noc.
K dispozici je i několik chatek (vlastní minikuchyňka, společné soc.zařízení) za 300 Kč/os./noc.
Dále nabízíme ubytování na postelích v turistické ubytovně (společné soc. zařízení) za 300 Kč/os./noc a v
penzionu za 521 Kč/os./noc (vlastní soc.zařízení) nebo 421 Kč/os./noc (společné soc.zařízení). U obou typů
je možné přiobjednat i stravování (přes e-mail accommodation@woc2021.cz).
Ceny jsou včetně rekreačních poplatků.
Objednávku ubytování proveďte v systému ORIS (doplňková služba k sobotním závodům ŽA – ORIS ID 4916)
a úhradu zasílejte společně s vkladem.
Další informace získáte přes e-mail accommodation@woc2021.cz.

Speciální nabídka:
Společně s mediálním partnerem MS 2021, časopisem Svět běhu, jsme připravili speciální nabídku pro
všechny účastníky: roční předplatné časopisu (4 čísla) za cenu 99,- Kč. Objednávku časopisu proveďte v
systému ORIS (doplňková služba k sobotním závodům ŽA – ORIS ID 4916) a úhradu zasílejte společně s
vkladem.

Terén:
Typický pro oblast Kokořínska. Hluboké rokle se strmými stěnami, místy lemované pískovcovými skalami,
někde i ve více patrech. Vesměs dobrá průběžnost i viditelnost. Středně hustá síť komunikací. Nadmořská
výška 270-474 metrů nad mořem. Závodní prostor je ohraničen těmito obcemi – Ždírec, Bořejov, Blatce,
Beškov, Křenov, Nedamov, Plešivec, Korce.

Systém ražení:
Elektronický systém SPORTIDENT – označovací jednotky budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení
BEACON (umožňující ražení ze vzdálenosti 20-40 cm). Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit
dvakrát.

Mapa:
Všechny mapy vyhotovené dle mapového klíče ISOM 2017-2, stav říjen 2020, vodovzdorně upravené. Autoři
Zdeněk Sokolář, Jan Drbal a Aleš Hejna (hlavní kartograf).

Sobota – 1 : 10 000,  ekv. 5 m,  pro kat. DH16-DH21, rozměr A4
1 : 7 500 ekv. 5 m pro ostatní kategorie, rozměr A4

Neděle – 1 : 15 000 ekv. 5 m pro kat. DH16A-DH20A, DH21A, rozměr A4
1 : 10 000 ekv. 5 m DH16C-DH20C, DH21C, DH21D, rozměr A4
1 : 7 500 ekv. 5 m pro ostatní kategorie, rozměr A4-A3

Start:
Sobota 00 = 10:00 intervalový vzdálenost do 2 km
Neděle 00 = 10:00 intervalový vzdálenost do 2 km
V sobotu i v neděli budou dva starty. S1 pro kategorie ŽA + DH21A, S2 pro ostatní kategorie. Cíl pro
závodníky ze startu S1 bude na shromaždišti, cíl pro závodníky ze startu S2 pak mimo shromaždiště (do 1,5
km). Závodníci ze startu S1 závodí po oba dva dny v jiném prostoru než ostatní kategorie!

Informace:
Miroslav Kalina, tour@woc2021.cz, tel. 602 305 007

Hlavní funkcionáři:
předseda OV MS 2021 Jan Picek
ředitel doprovodných závodů Miroslav Kalina
hlavní rozhodčí
sobota Dušan Novotný (R1)
neděle Dominika Pachnerová (R1)
stavitel tratí
sobota Martin Posselt (R1)
neděle Kateřina Kašková (R1), Jaroslav Polák (R1)

Školka:
Pořadatel zajišťuje hlídání dětí po dobu nezbytně nutnou pro absolvování závodů.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu ČSOS v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOS v
roce 2020.

Protesty:
Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům po
ukončení závodu se zasílají na adresu hlavního rozhodčího: Dušan Novotný, novotny.dusan@seznam.cz
(sobota) a Dominika Pachnerová, services@woc2021.cz (neděle)

Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možné pouze se souhlasem
ředitele závodu (tour@woc2021.cz)
Speciální předpis:
Vzhledem k proběhlé hygienické situaci si pořadatel závodu vyhrazuje možnost využít některá nestandardní
organizační opatření, která vyplynou z momentálního stavu, situace a závazných předpisů. Např. upravené
intervaly startů, rozdělení do startovních skupin tak, aby byla splněna podmínka celkového povoleného
počtu osob, organizace startovního a cílového prostoru, omezení hromadných činností, hygienické opatření,
omezení konzumace apod. Případné upřesnění tohoto bodu bude zveřejněno ve zvláštním doplňku rozpisu
nebo v pokynech.

Ochrana osobních údajů:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu
povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v
informačním systém ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány
zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd.
v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k
osobní potřebě závodníků, pro propagaci klubu, z vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, doběhu do cíle a
podobně. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 27. srpna 2020