Česká ergonomická společnost významným partnerem MS v orientačním běhu 2021

25. 6. 2020

Naším novým významným partnerem se stala Česká ergonomická společnost, nezávislé a odborné sdružení. Na úvod trochu netradičně představujeme krátký článek, ve kterém se dozvíte, o čem ergonomie jako obor je a především jaké využití může mít ve sportu, ale i v každodenním životě. Postupně se během naší spolupráce podíváme na to, že ergonomie může zastávat významnou roli nejen v pracovním životě, ale i při přípravě a fungování orientačního běžce a zkusíme přinést zajímavé podněty pro zdravější a radostnější sportovní či pohybové aktivity.

PŘÍRODA, AKTIVNÍ POHYB A ERGONOMIE

V tomto článku se pokusíme nahlédnout na ergonomii z pohledu milovníků přírody a života v horách a tím přiblížit tento multidisciplinární obor širší veřejnosti. Přírodní zákonitosti jsou založené na rozmanitosti, schopnostech jedince či smečky a určité formě rovnováhy. V ergonomii je to podobné. Hlavním smyslem ergonomie je vytvářet optimální podmínky pro efektivní výkon člověka nejen v pracovním prostředí. Oblíbeným mottem ergonomů je slogan „vytváříme pracovní a životní pohodu“

Úvod

S ergonomickými prvky se setkává každý z nás prakticky denně při práci i při aktivitách doma či v přírodě. Ergonomie je obor, který je nám tedy mnohem blíž než si myslíme a ovlivňuje celou řadu našich každodenních činností. Správné uspořádání pracoviště ve výrobě či kanceláři, vhodný design kuchyňské linky, adekvátní tréninkové metody, lepší pohybové stereotypy, fyzická i mentální pohoda jsou příklady ergonomických prvků a parametrů z našeho běžného života.

1.         Ergonomie a fyziologie pohybových aktivit

Každý, kdo se někdy živil nebo pracoval rukama, moc dobře ví, že s tupou sekerou, špatným šroubovákem nebo ohnutý nad nízkou pracovní deskou se brzy unaví a rozhodně nebude v pohodě. Často se říká, že ergonomie je vlastně záblesk zdravého rozumu. Stačí se trochu zamyslet, připravit vhodné nástroje a vybavení, uzpůsobit pracoviště nebo prostor pro danou aktivitu a vše nám půjde mnohem lépe od ruky. S pohybem v přírodě nebo třeba orientačním během je to podobné. Orientační běžci potřebují být v optimální fyzické i mentální pohodě, aby mohli podávat efektivní výkony adekvátně svým schopnostem, danému terénu, počasí a dalším podmínkám.

 

Pokud se na orientační běh podíváme z pohledu ergonoma, tak pro optimální výkon a radost z pohybu potřebujeme ovlivnit tyto klíčové parametry:

  • celkovou fyzickou kondici (kardiovaskulární a respirační výkon, metabolický a energetický výdej, schopnost adaptace na dané podmínky, kvalita regenerace atp.)
  • motorické/pohybové schopnosti: technika běhu, vytrvalost, rychlost, koordinace, flexibilita
  • mentální schopnosti: příprava na výkon, soustředěnost, čtení mapy, rychlost a kvalita rozhodování, paměť
  • vybavení: běžecké boty, speciální oblečení, buzola, čip, popis kontrol, kvalita mapy
  • délka trasy, terén a meteorologické podmínky

 

S využitím moderních technologií (zátěžová ergometrie a spirometrie, sporttestry, Myontec EMG atd.) můžeme uvedené parametry měřit, analyzovat a na základě výsledků zlepšovat tréninkový plán, rozvíjet pohybové schopnosti a vytvářet podmínky pro radost z pohybu.

 

 

 

2.         Moderní technologie a jejich přínos pro optimální výkon

 

Moderní technologie se již dávno staly součástí našeho života, což je někdy určitě na škodu, ovšem pro hodnocení ergonomických a fyziologických parametrů mají rozhodně celou řadu přínosů. Ukážeme si možnosti využití Myontec EMG Muscle Activity Measuring Technology pro analýzu svalové aktivity a efektivity při běhu.

V rámci spolupráce České ergonomické společnosti, Centra aplikované ergonomie a organizačního týmu WOC 2021 připravujeme pilotní projekt s cílem testovaní efektivity svalové práce u výkonnostních a elitních orientačních běžců.

S využitím Myontec EMG SMART Clothing budeme analyzovat svalovou aktivitu, sílu, vytrvalost a účinnost nejprve při běhu v optimálních podmínkách tedy na atletické dráze a následně v lesním a horském terénu.

Na základě získaných výsledků budeme schopni najít kritická místa a rezervy nejen ve svalová práci a flexibilitě, ale i v koordinaci pohybů a technice běhu. Očekáváme, že získané výsledky následně pomohou trenérům i reprezentantům ČR ke zlepšení kvality tréninků, eliminaci negativních dopadů na zdraví a dosahování výborných výkonů.

 

Myontec EMG měření – příklad výsledku 

Závěr

Ergonomie jako vědecká disciplína i jako záblesk zdravého rozumu nám pomáhá rozvíjet schopnosti, vytvářet optimální podmínky pro dané aktivity, zlepšovat naše zdraví a životní pohodu.

Schopnosti jednotlivce, externí podmínky, rovnováha mezi aktuální kondicí a požadovaným výkonem jsou rozhodující pro radost z pohybu v přírodě. Pokud není horal či sportovec v optimální kondici a pohodě nebo nemá vhodné podmínky a vybavení pro požadovanou aktivitu, tak jeho výkon nebude efektivní a ve většině případů bude mít i negativní dopad na jeho zdraví. Naopak člověk ve výborné kondici, s kvalitním vybavením a za vhodných podmínek je schopen dlouhodobě podávat optimální výkon s „úsměvem na rtech“ i radostí v srdci a to je základním cílem ergonomie.

 

MUDr. Lukáš Šoltys (Česká ergonomická společnost, z. s.), Alexandra Procházková (Premedis s.r.o., Liberec)