Organizátoři MS podpořili zalesňování krajiny na Liberecku

14. 1. 2021

 

Organizátoři Mistrovství světa v orientačním běhu přispěli částku 13 418,- Kč Nadaci Ivana Dejmala na projekt zvýšení stability lesních porostů na Liberecku. Učinili tak další krok své vize, které si před dvěma lety stanovili.

 

V čase předvánočním organizátoři MS uspořádali další závod v rámci seriálu Běhej s mapou. Závod proběhl za přísných epidemických podmínek, téměř 300 účastníků běhalo postupně během celého dne v areálu firmy Kitl, která je jedna z hlavních partnerů MS 2021. Startovné bylo dobrovolné, každý účastník si mohl stanovit výši dle svého uvážení. Přispívat se mohlo buď do kasičky přímo na závodech nebo na bankovní účet organizátorů. Celkově se vybrala částka 19 742,-, náklady na pořádání činily 6 324,-, tudíž výtěžek byl 13 418,-. Tato částka byla kompletně poslána Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která již více než 25 let chrání a obnovuje přírodní prostředí kolem nás. Zejména se pak zaměřuje na okolí Liberecka a Jizerských hor, kde právě MS 2021 proběhne. “Orientační běh vnímám jako sport, který je v souladu s přírodou a podpora z Vaší strany je velice vítaná. Prostředky získáváme od vícero dárců a každý finanční příspěvek je tedy pro nás cenný. Děkuji orientačním běžcům za podporu a budu rád, pokud naše spolupráce bude moci pokračovat,” uvedl Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Vybrané finance budou sloužit pro financování projektu “Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku”. Ten má za cíl výsadbu převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům nadace se za posledních šest let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 163 068 nových sazenic. “Lesní prostředí je pro orientační běžce tělocvičnou. Jsme si vědomi, že nelze ji jen využívat, ale musíme se o ni i starat. Toto byl malý střípek do celé mozaiky, o co se po celou dobu příprav snaží organizátoři MS 2021, ale též celá orienťácká komunita,” uzavírá Jan Picek, předseda OV MS 2021.