Euromeeting musel být zrušen

26. 2. 2021

Oficiální prohlášení WOC 2021

Euromeeting zrušen, zavedeno embargo

Situace pandemie Covid-19 v Česku se v posledních týdnech výrazně zhoršila, a proto se česká vláda rozhodla pro nová opatření, která významně omezí možnosti vstupu do země a volného pohybu v rámci Česka. Doufáme, že tato nová opatření budou mít požadovaný účinek a že zlepší situaci natolik, aby bylo možné opět bezpečně organizovat sportovní události. Organizátoři WOC 2021 situaci pečlivě sledovali, reagovali téměř z hodiny na hodiny na měnící se pravidla a možnosti, nakonec se však rozhodli, že nebude možné uspořádat Euromeeting v plánovaném termínu 12. – 14. března, akce je proto zrušena.

Po konzultaci s IOF bylo rovněž dohodnuto, že bude s okamžitou platností a do konce opatření omezujících pohyb obyvatel stanovených českou vládou zavedeno embargo na tréninkové prostory. Při uplatňování embarga na tréninkové prostory se organizátoři IOF a WOC 2021 shodují na tom, že je důležité a nutné respektovat rozhodnutí vlády, projevovat solidaritu s postiženými a převzít v těchto obtížných dobách individuální odpovědnost. Embargo tréninkových prostorů má mimo etického rozměru i cíl dosáhnout co největší spravedlivosti v tréninkových možnostech s ohledem na různě silná omezení vstupu do Česka.

Podmínky embarga jsou přesně stejné jako podmínky, které platily mezi 22. říjnem a 4. prosincem roku 2020 a jsou zveřejněny na webových stránkách WOC2021. Po zrušení embarga budou organizátoři WOC 2021 pokračovat v aktualizaci informací o možnostech tréninků a tréninkových kempů. Cítíme, že tato opatření jsou tím nejlepším možným krokem při zlepšování situace Covid-19 v Česku a byť nám znemožní uspořádat Euromeeting, pomůžou nám v našem společném odhodlání uspořádat skvělé MS 2021 v červenci, jak je naplánováno a připraveno.

Pro další informace kontaktujte Event Office: info@woc2021.cz