Studuj pod Ještědem, to co Tě baví!

10. 4. 2021

Studuj pod Ještědem, to co Tě baví!

Technická univerzita v Liberci je institucionálním partnerem organizátorů MS téměř od samotného počátku. Nyní nabízí nejen všem orientačním běžcům zcela nový studijní obor – Sport se zaměřením na zdravý životní styl. Studenti nového studijního programu budou mít život naplněný sportem. Startuje od nového akademického roku a studentky a studenty čeká pestrý mix předmětů i velké propojení s praxí. Absolventi získají široké možnosti uplatnění. Od různých pracovních pozic sportovního a tělovýchovného zaměření v rámci volnočasových neziskových organizací, sportovních klubů nebo například středisek volného času přes pohybová studia, wellness či fitness centra až po instituce státní správy i samosprávy. „Atraktivitu nového studijního programu shledávám zejména v praktické a celospolečensky potřebné oblasti. Důraz je kladen především na podporu zdravého životního stylu prostřednictvím sportu a pohybových aktivit. Mimo jiné chceme předcházet chronickým neinfekčním onemocněním ve společnosti,“ říká Lukáš Rubín z Katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, který je zároveň garantem nového programu. „Pro budoucí uplatnění absolventek a absolventů bude také velkou výhodou komplexní systém praxí v průběhu studia. Jednak dá možnost volby a jednak při dostudování nebude muset studentka či student praxi teprve někde získávat. Od nás bude absolvent okamžitě připravený nastoupit do vybrané profese,“ dodává Lukáš Rubín.

 

 

Výhodou pro orientační běžce také je, že některé praxe lze absolvovat v rámci organizaci Českého svazu orientačních sportů nebo v jednotlivých klubech. Sport je v novém studijním programu chápán dle Evropské charty sportu v širším kontextu jako tak zvaný sport pro všechny, nikoli jako výkonnostní činnost. Studium bude vhodné pro dívky i pro chlapce. A zájemci rozhodně nemusejí mít zkušenosti z vrcholového sportu, i když minimální úroveň motorických schopností a dovedností je pro studium určitou výhodou. Letos se ještě adepti nemusejí stresovat přijímacími zkouškami. Přihlášky ke studiu mohou zájemci posílat do 30. dubna. „Studující vybereme na základě prospěchu ze střední školy. Do dalších let s přijímacím řízením ale spíše počítáme, takže je to dodatečná motivace pro ty, kteří původně chtěli zaslání přihlášek o rok odložit,“ popisuje Lukáš Rubín.

Více o studijním programu najdete na stránkách https://www.fp.tul.cz/uchazec/co-studovat-na-fp/sport-se-zamerenim-na-zdravy-zivotni-styl