Vize MS

Návrat ke  kořenům
Mistrovství pouze v lesních disciplínách, tedy tam, kde OB vznikl. Terény, které jsou v Česku ty nejtěžší. Upřednostnění závodníka před komercí. Návrat do terénů, kde bylo MS v roce 1972, tedy téměř po 50 letech. Centrum závodů uprostřed lesů u Máchova jezera.

Důraz na ekologii
Arény postavené tak, aby co nejméně znečišťovaly místní prostředí. Kemp i arény – tříděný odpad, ekologické přípravky, minimalizace tištěných materiálů… Podpůrné akce na výsadbu stromů a sběr odpadků v lese.

Podpora místních
Velmi důležitá podpora místních samospráv a komunit. Propagace regionů, důraz na přínos místním. Podpora lokálních prodejců, firem, institucí a obcí, ale také lokálních orientačních běžců a klubů, které bychom chtěli v maximální míře zapojit do pořádání MS.

Moderní MS
Využít moderní ekologické nástroje k zjednodušení organizace i závodu. Placení platební kartou všude, kde je to možné, elektronické tabule, vytvoření mobilní aplikace se všemi důležitými informacemi na jednom místě.

Otevřená organizace
Transparentní nakládání s rozpočtem celého MS, jednoznačné výdaje, účelné vykládání bez zbytečností. Počítá se s celkovým rozpočtem okolo 20-25 mil. Kč.

Přínos pro orientační běh
Nové mapy, nová místa pro soustředění, noví partneři, nové spolupráce, noví zájemci o náš sport, větší povědomí o OB, lepší jméno mezi laickou i odbornou veřejností. To vše by mělo přinést Mistrovství světa v OB.

Televize jako standard
3 přímé přenosy ze všech finálových závodů s renomovaným režisérem a producentem Karlem Jonákem. Zavádění nových televizních forem do vysílání České televize, spolupráce s dalšími TV nebo videoprojekty na internetu.

Hezky česky
Mistrovství, které si čeští orienťáci i představitele místních komunit vezmou za své. Budou ho propagovat doma i ve světě, budou pyšní, že se koná právě u nás, a právě tam, kde se poběží.

Být vzorem
Být vzorem českých i světových závodů při uplatňování různých principů v organizaci. Vychování dalších pořadatelů pro závody v orientačním běhu zejména v Česku, ale i v zahraničí.